Общините Попово и Опака излязоха от Асоциация по ВиК „Водоснабдяване-Дунав“

© Областна администрация - Разград

Общините Попово и Опака излязоха от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград. Това стана на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което бе ръководено от Областния управител Гюнай Хюсмен. Двете решения бяха взети единодушно от всички общини, които участват в структурата – Разград, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака. Причина за искането на двете общини да преминат към Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Търговище, е необходимостта от консолидация на сектора в съседната административна област и възможностите за усвояване на европейски средства в тази сфера.

В точка Други от дневния ред на събранието управителят на „Водоснабдяване-Дунав“ инж. Стоян Иванов информира участниците в дискусията, че на база значителното намаляване на работата на система „Дунав“ съществува възможност в  следващите 6 до 10 месеца да се прекрати работата й, като в същото време се инвестира в други съоръжения. Той уточни, че системата е публична държавна собственост и решението ще е на собственика. По думите му в момента система „Дунав“ работи с 10 до 20% от капацитета си и това може да бъде компенсирано от местни водоизточници. Иванов допълни още, че заради разликите между територията на Асоциацията и на обслужваното население от дружеството от година и половина КЕВР не одобрява бизнесплана на „Водоснабдяване-Дунав“, което затруднява дейността му. Иванов информира  още, че за да се поддържа водоснабдителната мрежа от 1700 км. в добро състояние, всяка година трябва да се рехабилитират по 50 км., а дружеството извършва ремонт на до 10 км. годишно. Тръбите се амортизират за 75 години – уточни още той. Загубите на вода на дружеството в момента са над 70% – каза още той.

YouTube

В края на заседанието бе решено Областният управител Гюнай Хюсмен да свика общо заседание на двете Асоциации по ВиК на територията на Област Разград – обслужвани от „Водоснабдяване-Дунав“ и „Водоснабдяване и канализация“-Исперих. На него ще бъдат обсъдени перспективите пред развитието на сектора в Област Разград.  

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе