С онлайн анкета Комисията по заетостта проучва потребностите от работна сила на работодателите от Област Разград

Агенцията по заетостта и Комисиите по заетостта към Областните съвети по заетостта в цялата страна организират проучване сред работодателите от съответните региони. Анкетата се провежда за пръв път на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, за Област Разград може да бъде попълнена на интернет страницата на Областна администрация-Разград.

Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще бъдат обобщени от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

YouTube

Анкетата се провежда само по електронен път до края на месец февруари. Формулярът може да видите тук.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе