Община Разград продължава предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”

На основание одобрено проектно предложение на Община Разград по процедура за финансиране на  социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на чл. 27, т.3 от Закона за социално подпомагане     на 19.02.2018 г., между Фонд  „Социална закрила” и Община Разград е сключен Договор № РД 04-26/19.02.2018 г. за реализиране на дейности по социална услуга  „Обществена трапезария”  на територията на Община Разград за периода от 01.03.2018 г. до 31.12.2018 г. Дейностите се реализират чрез Домашен социален патронаж гр.Разград.

Общата стойност на договора е 30 015,00 лв., осигурените средства са за 50 лица от следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /; скитащи и бездомни лица.

YouTube

Размерът на финансирането на услугата за едно лице на ден е 2.90 лв.  

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в рамките на работните дни.

Към момента услугата се предоставя и по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд ”, по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  също за 50 лица.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе