Повече от 20 години КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. Д-р Желязко Христов, д.м.“ осигуряват топла храна на нуждаещи

 И тази година КНСБ осигурява безплатна храна на най-уязвимите групи от населението на територията на 12 общини в страната. Към…

Община Разград продължава предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”

На основание одобрено проектно предложение на Община Разград по процедура за финансиране на  социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на…