Още близо месец топла храна за 25 бедни по проект „Обществена трапезария“

Във връзка с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и последиците за общността от 21.05.2020 г. с допълнително отпуснати средства от Фонд „Социална закрила“ по проект „Обществена трапезария“,Община Разград ще осигури временно прехраната на 25 лица, изпаднали в тежка социална и финансова ситуация.

Така лица от застрашени и  рискови групи ще се възползват от възможността да получават топъл обяд още близо месец – до 15 юни включително.

Дейностите се реализират чрез Домашен социален патронаж гр. Разград, като от социалното звено уверяват, че предоставянето на услугата се осъществява при спазване на всички необходими хигиенни и противоепидемични мерки, със цел ограничаване и предотвратяване на евентуални рискове за участниците процеса по предоставяне на социалната услуга.

Преди въвеждането на извънредното положение по проект „Обществена трапезария“ топъл обяд получаваха 50 човека, те също продължават да се хранят с финансирането по него, така общо бенефициентите са 75.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе