23 на 100 от българите са под прага на бедността

През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 351.08 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 665.3 хил. души или 23.4 на сто от населението на страната, съобщи Националният статистически институт.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13.9 на сто, а относителният дял на бедното население нараства с 0.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23.4 до 29.2 на сто, или с 5.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 44.8 на сто, или с 21.4 процентни пункта.

YouTube

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (58.7 на сто за 2017 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 8.2 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе