Проведе се дискусия за демографските проблеми в Разградско

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри среща-дискусия, в която бяха обсъдени демографските и социалните проблеми в област Разград. Събитието бе организирано от Областна администрация-Разград и Министерството на труда и социалната политика и е част от поредица подобни дискусии в различните региони.

В срещата участва заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. Пред участниците в дискусията – представители на местната власт, териториалните структури на централната изпълнителна власт, работодателски и синдикални структури, неправителствени организации – заместник-министърът обясни, че препоръките от тези срещи ще залегнат в Регионална демографска стратегия, която МТСП подготвя.

YouTube

Състоянието и тенденциите в демографската картина в България по региони и съпоставимо с останалите страни в ЕС пред участниците в дискусията представи доц. д-р Георги Бърдаров – заместник-декан по учебните въпроси на Геолого-географския факултет на Софийския университет и съветник по демографските въпроси в МТСП. Според него основната причина за настоящите демографски процеси е емиграцията на младите български граждани, той акцентира още на процеса на демографското заместване – преди години на мястото на 100 пенсионирани българи в активна възраст са встъпвали 124 човека, а сега са 62. Коментира също и разминаванията в отношенията между бизнеса и образование.

Данни за състоянието и тенденциите на жизненото равнище и доходите в област Разград представи д-р Теменужка Златанова от МТСП.

Заместник-министър Петрова призова местните власти към ангажимент към социално уязвимите хора – възрастните, хората с увреждания. Апелира още общините да контролират разходването на средства по социални програми – по-конкретно за това как се изпълнява изискването за 14 дни заетост на безработните.

Областният управител Гюнай Хюсмен също призова към по-сериозен контрол от страна на държавните институции, обърна внимание и на личния пример от страна на ръководителите на институции.

Сред темите, които участниците в дискусията обсъдиха, бяха: дисбаланса между държавното и европейско финансиране за столицата и за останалите региони; ефективността на разходването на публични средства; необходимостта от стимулиране и въвеждане на облекчения за дребния и среден бизнес; развитието на публично-частното партньорство; подобряване на връзката между бизнеса и образованието и други.

„Дискусията беше доста ползотворна и удовлетворителна“ – коментира в края й заместник-министър Султанка Петрова. Тя анонсира и следваща подобна среща, която ще бъде посветена на Закона за социалната икономика.

По време на дискусията заместник-министър Петрова съобщи, че е одобрена Регионалната програма за заетост на Област Разград, в която по проекти на седемте общини се осигуряват 85 работни места.  

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе