Връчиха дипломите на учениците от Икономика

Главният секретар на Областна администрация-Разград Михаил Тодоров бе гост на тържеството за дипломиране на Випуск 2018 в ПГИ”Робер Шуман”-Разград, което се проведе на амфитеатъра в Археологически резерват „Абритус” снощи.

Г-н Тодоров поздрави учителите, обучили и подготвили 116-те зрелостници за приключението, наречено Живот. На учениците Главният секретар пожела да продължат обучението си в следващата степен – висше образование, като помнят с благодарност родната гимназия. Михаил Тодоров връчи дипломите, грамотите и пликовете с парични премии, подготвени за отличниците от училищното ръководство, на: пълните отличнички Милена Минчева и Илияна Симеонова, на завършилите с малко по-нисък успех от 6,00 – Симона Спасова, Андреа Илиева, Берна Салим, Сияна Бонева, Никол Бонева и Арзу Хасан.

YouTube

Всички допуснати до държавните зрелостни изпити се дипломираха тази година, успехът им и от матурите, и от изпитите за придобиване на професионална квалификация е много добър в сравнение с постигнатото през последните години – съобщи директорът на ПГИ”Робер Шуман” инж Христина Панчева. За ефективната учебно-възпитателна дейност и за постигнати високи резултати на ДЗИ тя връчи грамоти и парични премии и на учителите, подготвили учениците за матурите за изпитите за професионална квалификация. Средният успех на учениците от ПГИ на държавния зрелостен изпит по български език и литература е Добър 3,90; по английски език – Отличен 5,52; по география и икономика – Много добър 4,60; по история и цивилизация – Много добър 4,59; по биология и здравно образование – Добър 3,80. Средният успех от курса на обучение в петте паралелки е Добър 4,22.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе