Свободни работни места в Разград и областта

Обявени свободни работни места в област Разград към 9 юли 2018 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

5  камериер/камериерки в хотел – основно/средно образование

YouTube

10 пикола – средно образование, немски и английски език

5 готвачи – средно образование

5 бармани – средно образование, английски език

5 сервитьори – средно образование, английски език

*Работните места са за хотел „Сол Луна Бей”, гр.Бяла

1 техник механик, шивашко производство – средно техническо образование, китайски език

1 шивач, дамско облекло – средно образование, китайски език

1 учител по математика – висше педагогическо образование по специлността

1 учител по химия – висше педагогическо образование по специалността

3 учители по английски език – висше филологическо образование

2 машинисти, еднокофов багер – средно професионално образование

1 обслужващ работник, увеселителен парк – средно образование

1 технически изпълнител – средно образование

2 водопроводчици – основно образование

4 общи работници – основно образование

1 техник, строителство и архитектура – средно специално образование

1 охранител – средно образование

1 счетоводител – средно специално икономическо образование, компютърни умения

1 психолог – висше образование по специалността

1 мениджър, връзки с обществеността – висше образование

1 управител на детско заведение – висше педагогическо образование

10 общи работници – основно образование

2 продавачи консултанти – средно образование

2 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ – основно образование, правоспособност

2 шофьори, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона – основно образование, правоспособност

2 техници, телекомуникации – средно професионално-техническо образование

10 медицински сестри – висше образование по специалността

6 машинни оператори, металорежещи машини – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления: 

– За стажуване

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно специално/висше образование

2 електромонтьори – средно специално/висше образование

1 електромеханик – средно специално/висше образование

1 автомонтьор – средно специално/висше образование

1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование

1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование 

– За обучение по време на работа

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване

2 електромонтьори

2 обслужващи работници, промишлено производство

2 пекари

1 организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност

1 електромеханик

1 автомонтьор

1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1 пекар

1 производител на хляб, ръчно

1 носач, товарач на стоки

1 асистент продавач

3 миячи на превозни средства (ръчно)

4 охранители

1 работник, свързващ горната част на обувката

2 монтажници, хладилни и климатични инсталации

1 работник товаро-разтоварна дейност

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 старши счетоводител – висше образование, счетоводство и данъчно облагане

1 счетоводител – висше образование, счетоводство и данъчно облагане

1 завеждащ административна служба – средно професионално образование

1 лаборант – висше образование, биотехнологии/техногии на храните

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

1 магазинер

2 технически сътрудници

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 готвач – без изискване за образование

1 техник механик, автомобили и кари – средно образование по специалността

2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.СЕ – средно/основно образование, за работа в гр.Варна

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе