За една година Разградска област е намаляла с почти 2 000 души

снимка: Papalin4o Photography

Демографските процеси в област Разград се характеризират с трайна тенденция за намаляване на броя на населението и на неговото застаряване. Това сочи годишният анализ на Регионалната здравна инспекция за здравно-демографското състояние в региона през 2017 г.

Основни причини за това са ниската раждаемост, нарастването на смъртността и емиграцията на значителна част от младите хора. Населението в област Разград към 31.12.2017 г. е 113 714 души, което представлява 1,61 % в национален мащаб и нарежда областта на 23-то място по брой на населението. В сравнение с предходната година, то е намаляло с 1 688 души, което се дължи на отрицателния естествен прираст и на емиграция.

YouTube

През последните три години се наблюдава намаляване на раждаемостта в областта от 967 през 2015 г. на 888 през 2017 г. Смъртността в Разградска област през последните години с малки колебания е със стойности близки до тези за страната, но въпреки това я надвишава – 17,0 процента за област Разград при 15,5 за страната. На първо място по причини за смъртност в област Разград са болестите на кръвообращението, на второ – онкологичните заболявания и на трето – заболяванията на дихателната система.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе