Заличиха „Лев Инс брокер“ от регистъра на застрахователните брокери

Комисията за финансов надзор заличи „Лев Инс брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН. Това става ясно от взетите решения по време на вчерашното заседание на регулатора.

Комисията е заличила и „Български брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

YouTube

КФН е взела решение за утвърждаване на „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ“ ЕООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г на „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.

Утвърдени са и „ПрайсуотърхаусКупърсОдит” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество Енергия” АД.

От решенията разбираме още, че е издаден лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа на „Централен депозитар“ АД съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.

Издаденият на „Централен депозитар“ АД лиценз включва всички основни услуги и всички спомагателни услуги от небанков тип съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и предоставя възможност на депозитаря да осъществява дейност в други държави членки пряко или чрез връзки с други депозитари. 3.

От Комисията са изпратили писмо до „Соно“ ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

На сайта на Комисията за финансов надзор са публикувани лицата, допуснати до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г. От КФН уточняват, че посочените имена са от разгледаните до 17 септември заявления.

Източник: investor.bg   

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе