Глоби за над 90 000 лева са наложени на разградските работодатели от началото на годината

От началото на годината Инспекцията по труда в Разград е издала 59 наказателни постановления за нарушения на некоректни работодатели.

Наложените по тях глоби са на стойност 90 800 лева, съобщи директорът на дирекцията Катя Филипова.

YouTube

По думите й най-често срещаните нарушения са на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения, и по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Филипова обясни, че през деветмесечието се отчита увеличаване на броя на сигналите за нарушения на трудовото законодателство, касаещи работата на български граждани в чужбина. През периода от работещи и чрез вътрешната система за обмен на информация на ЕК са постъпили общо 13 сигнала. Контролните органи на инспекцията са съставили девет акта за нарушения по заплащането на положения труд в чужбина и четири – за нарушения при командироването на работници от български работодател.

Забавяне в изплащането на трудовите възнаграждения през отчетния период е установено при проверка и в две предприятия в Разград. Констатирани са също единични случаи на нарушения, свързани със заплащането на дължимите допълнителни възнаграждения за положен извънреден труд и работа на официални празници, допълни Катя Филипова.

Източник: Novini.bg

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе