Граждански диалог за новата Политика за сближаване на ЕС се проведе в Разград

Инициатор на събитието бе Областният информационен център (ОИЦ) – Разград, който се включи в националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС” на мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Целта на кампанията е популяризиране на новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. на ЕС и на предложената от Европейската комисия законодателен пакет за новия програмен период. Инициативата отбелязва и 30-та годишнина на Политиката за сближаване на Европейския съюз.

YouTube

В гражданския дебат за приноса и потенциала на Кохезионната политика на ЕС през новия програмен период 2021-2027 г. участваха Гюнай Хюсмен, областен управител на Област Разград, Галина Георгиева, заместник-кмет на Община Разград, Христина Русева, н-к отдел „Програми и проекти”, представители на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор, академичната общност, настоящи и потенциални бенефициенти на евросредства, граждани и медии.

Събитието откри управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов. Последва специално видеопослание на еврокомисаря по цифрова икономика и общество Мария Габриел. Тя приветства провеждането на диалога и подчерта ключовото значение на мнението на гражданите по региони, за това какви бъдещи инициативи и политики очакват те, в кои сфери и за какво да бъдат инвестирани европейските средства.

Гюнай Хюсмен приветства участниците в срещата и отбеляза: „Разград е европейски град, ние трябва да се чувстваме европейци, а нашата работа е да подпомогнем разработването на повече качествени проекти и младите хора да останат в България”.

Галина Георгиева заяви, че се гордее с екипите на отдел „Програми и проекти” в местната управа и на Областния информационен център, защото те са сред най-добрите в страната. Тя сподели и своите очаквания за по-добри възможности за България и региона през новия програмен период.

Последва кратко представяне на изпълнението на европрограмите в Лудогорието от началото на настоящия програмен период. Стана ясно, че от 2014-та година насам, в областта се изпълняват 223 проекта с общ бюджет 105 156 312 лева, като реално изплатените средства само по оперативните програми е в размер на 30 276 886 лева.

Срещата продължи с представяне на същността, структурата, приоритетите и размера на МФР за периода 2021-2027 г. на Европейския съюз. Отбелязан бе напредъка в преговорния процес, предизвикателствата пред ЕС за този период, както и хоризонтите пред дебатите за одобряването на МФР. Очертани бяха и българските измерения на Кохезионната политика за седемте години след 2020-та.

Оживена дискусия последва във втората част на събитието. Представители на фирми, общински администрации и неправителствени организации споделиха впечатления, трудности и проблеми, които срещат при кандидатстване и изпълнение на проекти по европрограмите. Споделиха и своите очаквания за следващия програмен период: по-облекчен достъп за кандидатстване, по-малък процент на собствено съфинансиране, намаляване на административната тежест и др.

Някои представители на граждански организации благодариха за доброто партньорство и сътрудничество с ОИЦ – Разград и възможността да присъстват на събитието, както и да изразят своето мнение. Заявиха готовност да се включат активно в предстоящи форуми и дискусии за идентифициране на конкретни местни и регионални проекти, които да бъдат подкрепени от новите европрограми.

Всички участници отразиха своите виждания за бъдещата политика за сближаване на ЕС попълвайки специално разработената анкета за това.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе