Граждански диалог за новата Политика за сближаване на ЕС се проведе в Разград

Инициатор на събитието бе Областният информационен център (ОИЦ) – Разград, който се включи в националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика…

Д-р Надие Карагьозова – новата училищна реалност изисква партниране с родителите

„…споделената отговорност и партньорство между училището и семейството е ключът за успешно взаимодействие в името на детето,  новите реалности налагат…