Обявени свободни работни места в Разград към 7 януари 2019

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 помощник, брокер – средно образование
2 сервитьори – средно общо образование
1 трудотерапевт – средно образование
1 програмист, уеб сайтове – висше образование, информатика/КСТ
1 ресурсен учител – висше образование, специална педагогика
2 охранители – средно образование
1 кредитен специалист, банка – средно/висше образование, компютърни умения

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За стажуване

1 майстор готвач – средно специално образование
1 електромеханик – средно специално/висше образование
1 автомонтьор – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование

– За обучение по време на работа

3 продавачи консултанти
1 електромеханик
1 автомонтьор
1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 пекар
1 производител на хляб, ръчно
1 носач, товарач на стоки
1 асистент продавач
3 миячи на превозни средства (ръчно)
2 монтажници, хладилни и климатични инсталации

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

2 електромонтьори – средно техническо образование
3 пакетировачи – основно/средно образование
1 разфасовач – без изискване за образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

1 продавач консултант

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 анкетьор – средно образование

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе