Над 1200 престъпления са извършени в Разградско за изминалата 2018

От началото на 2018 г. в ОДМВР Разград са регистрирани 1202 криминални престъпления, спрямо 1251 за същия период на 2017 г., което е намаление с 4%.

Най-голямо е намалението при престъпленията против собствеността с 16,32%.

Увеличение се отчита при престъпленията против личността с 16% и общоопасните престъпления с малко над 1%.

От началото на годината са разкрити общо 907 криминални престъпления, 809 от тях от регистрираните през периода, което е 67,30% разкриваемост.

От началото на месец декември са регистрирани общо 61 криминални престъпления. Разкрити са 26 от регистрираните през месеца престъпления, което е 42,6% разкриваемост. През периода са разкрити и 27 престъпления от минал период. Престъпленията против личността за месец декември са 4. Престъпленията против собствеността са 14 и са с относителен дял от 23%, спрямо
общия брой регистрирани криминални престъпления за периода. Регистрирани през месеца са 5 кражби. През месеца е регистрирана 1 домова кражба. През м. декември 2018 г. са регистрирани 2 грабежа. Извършителите и на двата грабежа са установени.

През м.декември са регистрирани пет телефонни измами, на територията на гр.Разград. Нанесените щети за потърпевшите лица са в размер на 24 300 лева. Разкрити са две от регистрираните през периода измами.

Най-висок дял от 44,26 % спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните престъпления. За месец декември те са 27 (тук се включват-палежи, посегателства спрямо МПС, управление на МПС с чужди регистрационни табели, управление на МПС след употреба на алкохол, притежание и разпространение на наркотични вещества, пътно-траспортните произшествия). По видове общоопасни престъпления разпределението е следното:

-Няма регистрирани палежи през месеца.

-Престъпленията свързани с използване на чужди регистрационни номера на МПС-чл.345 от НК за периода са 10.

-За декември са регистрирани 2 посегателство спрямо МПС.

-През периода са образувани 6 БП за управление на МПС след употреба на
алкохол над 1,2 промила, престъпление съставомерно по чл.343б от НК.

– Образувани са 6 ДП за управление на МПС в срока на адиминстративно
наказание-престъпление съставомерно по чл.343в от НК

-Проведени през месец декември са 6 СПО на територията на всички РУ, спрямо т. нар. активен криминален контингент, както и мероприятия с незабавен превантивен ефект по линия «Наркотици».

В резултат на това са образувани 4 досъдебни производства за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и 2 бързи производства за управление на МПС под въздействието на наркотични вещества.

От началото на 2018 г. в ОДМВР Разград са регистрирани 54 престъпления съставомерни по чл.354а от НК – притежание и разпространение на наркотични вещества.

Иззетите количества наркотични вещества през месец декември са 90.05 грама амфетамин и 4.5 грама марихуана. Установените извършители на регистрирани през периода престъпления са 22. Общо през месеца са разкрити 53 престъпления, установените извършители са 48. 21 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе