Как може да участвате в Младежки литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев

ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Проф. БОЯН ПЕНЕВ” РАЗГРАД

И ОБЩНОСТТА НА ПИСАТЕЛИТЕ В РАЗГРАД

С МЕДИЙНОТО ПАРТНЬОРСТВО НА В-К „ЕКИП 7”

О Б Я В Я В А Т

Младежки литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев

 

 

УСЛОВИЯ:

Конкурсът е явен. В него могат да участват млади творци на словото на възраст до 20 години, от Община Разград.

Конкурсът ще се проведе в два модула:

1. Поезия

2. Кратък разказ

1. Участниците могат да представят до три непубликувани стихотворения без тематично ограничение

Първа награда – 200 лева

Втора награда – 150 лева

Трета награда – 100 лева

2. Участниците могат да представят един кратък разказ на тема по избор
Технически изисквания:

Дължина на текста: от 1 до 3 машинописни листа
Файловете да бъдат във формат .doc
Шрифт: Times New Roman, големина 12

Първа награда – 200 лева

Втора награда – 150 лева

Трета награда – 100 лева

Участниците в конкурса трябва да изпратят творбите си в три екземпляра, придружени със следната информация за автора: трите имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка, на следния адрес:

гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, Дирекция „Култура, спорт, туризъм“

За литературен конкурс на името на Проф. Боян Пенев

Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Краен срок за изпращане на творбите: 5 май 2019 година.

За допълнителна информация: Виолета Антонова, Главен експерт „Култура“ телефон: 084/ 618 241 * 0893/551 228

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе