Стартираха строителните дейности на четвърти подобект по проекта за обновяване на образователните институции в Разград

Кметът д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов откриха с церемония „Първа копка“ изпълнението на строителните дейности на обект „ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Разград“. Строителните дейности в учебното заведение се финансират в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Д-р Василев каза, че започват ремонтни дейности, които дълги години всички сме чакали да се случат, че се надява през новата учебна година училището да стане привлекателно място за учениците и пожела на фирмата-изпълнител безаварийна работа. Директорът на училището Галин Парашкевов благодари на кмета и екипа му за работата по този проект.

YouTube

Други гости на събитието бяха зам. областният управител Нурие Црънгалова и началникът на РУО – Ангел Петков.

Дейностите, които започват, ще са за реконструкция и реализация на енергоефективни мерки, които ще способстват за опазване на околната среда и микроклимата, подобряване на условията за протичане на учебния процес и условията на труд и осигуряване на по-рентабилна експлоатация на сградите. Предмет на интервенция ще бъдат двете сгради на училището – първи корпус, находящ се на ул. Н. Й. Вапцаров № 10 и втори корпус, тук, на ул. Стефан Караджа № 13.

В двете сгради ще бъде извършено външно полагане на топлоизолация, включващо поставяне на топлоизолационен слой, шпакловка, фасадно боядисване и водооткапващи профили. Вътрешното топлоизолиране ще бъде изпълнено с минерална вата и гипс картон. Ще бъде извършено и латексово боядисване. Топлоизолацията на таванските плочи ще се извърши с минерална вата, а за изолирането на подовете ще бъдат поставени хетерогенни PVC настилки. Предстои да бъдат подменени и входните врати. Съществуващото осветление ще бъде подменено с енергоспестяващи осветителни тела. Дейностите включват и финишни обработки по подове, стени и тавани.

По дворното място ще бъдат изпълнени благоустройствени дейности и ще бъде изградена достъпна архитектурна среда. Изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „ОП 3А – 5А“, с. Разбойна, община Търговище. Срокът за изпълнение на дейностите е 180 дни. За законосъобразният старт и изпълнение на строежа, за качеството на строителния процес ще следи „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна. Фирмата ще упражнява строителния надзор на обекта по смисъла на Закона за устройство на територията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе