Две заседания на Общите събрания на Асоциациите по В и К се проведоха днес

Областният управител Гюнай Хюсмен ръководи днес редовните заседания на Общите събрания на Асоциациите по В и К, които функционират на територията на Разградска област.

На заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Исперих, бяха приети две от трите точки в дневния ред.

Областният управител представлява държавата като член на Асоциацията, другите членове са общините Исперих и Самуил. Те приеха отчета за дейността на Асоциацията през 2018 г. и отчета за изпълнение на бюджета през 2018 г., но не бе утвърден бюджетът за настоящата 2019 г., Областният управител гласува „против“, тъй като е упълномощен по този начин от Министерството на регионалното развитие, „въздържал се“ имаше пълномощия от Общинския съвет да гласува представителят на Община Самуил, а кметът на Община Исперих бе „за“. Предстои ново гласуване на бюджета през следващия месец.

На заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград, също бяха одобрени отчетът за дейността на Асоциацията през 2018 г. и отчетът за изпълнение на бюджета през 2018 г., но не получи подкрепа предложението за приемане на бюджетите за настоящата 2019 г., като Областният управител отново бе упълномощен от МРРБ да гласува „против“. Г-н Хюсмен имаше пълномощия да гласува „против“ и по предложението на Община Разград за намаляване на вноските на членовете на Асоциацията на 30% от досегашния им размер, то също не се прие, както и предложението за промяна на границите на обособената територия чрез приемане на Община Попово. В Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград, членуват общините: Разград, Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян, а държавата се представлява от Областния управител. Те утвърдиха подробната инвестиционна програма за 2019 г. на „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД, но не бе приет бизнес планът за развитие на дейността на дружеството.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе