От днес влиза в сила наредбата за касовите апарати

От днес всички фирми, които не използват софтуер по продажбите и са регистрирани по ДДС, трябва да използват нови касови апарати.

Регистрираните по ДДС търговци трябва да издават касова бележки с QR код. Издаваните фискални бонове могат да бъдат сканирани чрез мобилно приложение, което веднага ще покаже дали покупката е отчетена при данъчните. Ако не е отчетена, има възможност за сигнал до НАП.

YouTube

Промените са част от наредбата на Министерството на финансите, която беше обнародвана в „Държавен вестник“ на 29 март.

Юридическите лица без регистрация ще трябва да ги въведат до края на месец юни. А търговците, които използват софтуер за продажби – до края на септември.

Промените в наредбата основно произтичат от въведената в ЗДДС възможност при извършване на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, фискалният бон, регистриращ продажбата, да се генерира в електронен вид и да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен такъв. С въвеждането на електронен фискален бон се цели облекчаване на дейността на икономическите оператори, извършващи търговска дейност в интернет. По този начин, използвайки съвременните технологични възможности, свързани с начина на комуникация, лицата, осъществяващи дейност чрез електронен магазин, ще могат да предоставят на електронен адрес на своите клиенти документа, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга .

В петък Министерството на финансите публикува важни крайни срокове по Наредба Н-18/2006 г.:

29 юни 2019 г. – Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31 март 2019 г. – Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

30 юни 2019 г. – Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30 септември 2019 г. – Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

31 декември 2019 г. – Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на Наредбата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе