Публикувани са промените в Наредба 18 за касовите апарати

Министерство на финансите публикува промените в Наредба 18, които касаят подмяната на касовите апарати. Според измененията фирмите, които ползват фискален…