Къде ще спира тока утре

На 04.04.2019 от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – фирма „Обитех“, „ЗОЕКС България“ ЕООД, Тягова подстанция на БДЖ – Г. Оряховица и Птицекланица, захранвана от извод „Старт“.

На 04.04.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ВТП „Военни“, ТП „Циментов силоз“ и с. Липник.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

YouTube

На 04.04.2019 от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Искра“ (Стражецки лозя); ТП „Кулата“; КОС-1 и КОС-2.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 14:30 ч. в районите на с. Дянково.

На 04.04.2019 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – МБАЛ-Кубрат; улиците „Родопи“, „Тракия“, „Владая“, „Петко войвода“, „Кирил и Методий“, кв. „КОС“, „Марица“, „Ст. Караджа“, „Козлодуй“, „П. Хилендарски“, „Искър“, „Бяла река“, „Стара планина“ и „Средна гора“; част от улиците „Цар Освободител“, „Витоша“ и „Вит“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат и кв. „Дряново“ от 9.00 до 16.30 ч..

На 04.04.2019 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хърсово, с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал; ТП „ПС Дълбок сондаж“, ТП „ПС голяма вода“, ТП „ПС Фаика“ и ТП „ПС Вик“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Ножарево, с. Владимировци, с. Здравец и с. Пчелина.

В периода 27.03.2019 – 19.04.2019 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гецово – улиците „Хр. Ботев“, „Китка“, „Дунав“, „Владая“, „Г. Дамянов“, „Младост“, „Боровец“, „Янтра“, „Мургаш“, „Рила“, „Д. Димов“, „Шипка“, „Оборище“, „П. Яворов“, „А. Константинов“, „П. Богданов“, „Волга“, „Розова долина“, „И. Вазов“, „Алабин“, „П. Евтимий“, „Страц ин“, „Г. Кирков“, „Тракия“, „Славянска“, „Н. Бозвели“, „Здравец“, „Г. Дамянов“, „Китка“, „П. Енев“, „Ю. Гагарин“, „Арда“, „Козлодуй“, „Тимок“, „Баба Тонка“; ТП „Дълбок сондаж“-Гецово, ПС „Раковски“, ПС-1 и ПС-2 – Дряновец и ТП „ТКЗС Гецово“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гецово, с. Дряновец, гр. Сеново, ПС на ВИК,ВЕИ и базови станции на мобилни оператори на територията на посочените селища.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе