284 престъпления в Разградско от началото на годината

От началото на 2019 г. в ОДМВР Разград са регистрирани 284 криминални престъпления, спрямо 296 за същия период на 2018 г., което е намаление с 4%.

Най-голямо е намалението при престъпленията против собствеността с 19%. Коефициентът на престъпност или брой регистрирани престъпления на 100 хил.души е 220. От началото на годината са разкрити общо 215 криминални престъпления, 141 от тях от регистрираните през периода, което е 50% разкриваемост.

YouTube

За месец Март 2019 г., регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР Разград са 80. Коефициентът на престъпност за м.март или брой престъпления на 100 хил. души е 62 престъпления. Разкрити са 29 от регистрираните през месеца престъпления, което е 36,25% разкриваемост. През периода са разкрити и 28 престъпления от минал период. Престъпленията против личността за месеца са 10. Няма извършени умишлени убийства за периода. Престъпленията против собствеността са 18 и са с относителен дял от 22,5%, спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления за периода.

За месеца няма регистрирани грабежи.

При кражбите намалението е с 12 престъпления или 54,55%. 10 са извършените през месеца кражби. При домовите кражби намалението е със 71%. Регистрирани са 2 домови кражби за периода. Увеличение се отчита при кражбите от магазини за периода те са 4. Във три от случаите се касае за извършени кражби в големите търговски вериги.

Процентът на разкриваемост при кражбите за м.март е 40%. Общо са разкрити 13 кражби, 4 от регистрираните през периода и 9 от минал период.

През м.март са регистрирани две телефонни измами. Нанесените щети за потърпевшите лица са в размер над 10 хиляди лева. Общо от началото на 2019 г. са регистрирани 10 телефонни измами.

Най-висок дял от 40,48 % спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните престъпления. За месец март те са 46 (тук се включват-палежи, посегателства спрямо МПС, управление на МПС с чужди регистрационни табели, управление на МПС след употреба на алкохол, притежание и разпространение на наркотични вещества, пътно-траспортните произшествия). По видове общоопасни престъпления разпределението е следното:

С най-голям относителен дял в тази група престъпления са тези с използване чужди регистрационни номера на МПС-чл.345 от НК – регистрирани са 41 бр.

Четирикратно увеличение се отчита при престъпленията свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества. През месец март са регистрирани 5 престъпления по линия „Наркотици“, както и 6 бързи производства за управление на МПС под въздействието на наркотични вещества. 

За периода са регистрирани три палежа. Два от палежите са възникнали поради непредпазливост, а за един има данни, че е предизвикан умишлено. 

Образувани са 8 БП за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, престъпление съставомерно по чл.343б от НК.

Установените извършители на регистрирани през периода престъпления са 24. Общо през месеца са разкрити 57 престъпления, установените извършители са 52. 36 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.

Резултати, свързани с дейността на сформираните мобилни екипи:

Основно проблемите, които се обсъждат, касаят ЗДвП, както и такива за изграждане на допълнителни съоръжения, ограничаващи скоростта на определени участъци в населеното място, подобряване на пътната инфраструктура, проблем с бездомните кучета.

За м.април 2019 г. са планирани 18 срещи на мобилните екипи. Графикът за провеждане на срещите е публикуван на сайта на ОДМВР Разград.

За месец март са проведени 34 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията, опазване на обществения ред, осигуряване на безопасността на движението и намаляване на предпоставките за настъпване на тежки ПТП както следва:

-4 СПО с участието на служители на ЗЖУ – Варна, с цел постигане на по-висока ефективност по опазване на обществения ред и противодействие на конвенционалната престъпност, незаконната миграция и трафика на хора.
-5 СПО за противодействие на престъпленията, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества, в резултат на които са образувани 5 ДП за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и 6 бързи производства за управление на МПС под въздействието на наркотични вещества;
-5 СПО по линия издирване. За периода на ОДИ са обявени 30 лица: 14 от тях като свидетели по ДП, 12 обвиняеми по ДП, и 4 други категории/установяване на адрес/. През м.март са установени общо 23 лица, обявени за издирване като тук се включват и такива обявени в предходни периоди.
-2 СПО за противодействие на незаконната сеч.
-4 СПО за противодействие на незаконната миграция и и установяването на незаконно пребиваващи чужди граждани на територията на област Разград;
-5 СПО за противодействие на разпространението на акцизни стоки без бандерол
-2 СПО- за противодействие на нерегламентирания обществен превоз на пътници
-1 СПО на територията на всички РУ по линия
-6 СПО за осигуряване на безопасността на движението и ефективен контрол на пътното движение, недопускане на неправоспособни водачи, водачи управляващи технически неизправни МПС, по линия TISPOL, с оглед оказване на положително въздействие за подобряване на пътната обстановка на територията на ОДМВР Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе