Комисията по заетост заседава в четвъртък, 18 април

Комисията по заетост към Областния съвет на развитие на Област Разград ще заседава утре, 18 април.

Членовете на комисията – представители на общинските администрации, работодателски и профсъюзни организации, държавни структури – ще обсъдят Методика за подбор и оценка на проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионалната програма за заетост на област Разград през 2019 г.; ще направят Оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от работодатели /областната и общински администрации/ за включване в Регионалната програма за заетост на област Разград през 2019 г.; ще бъде представена сформираната със Заповед № ОКД-07-002/09.04.2019 г. на Областния управител комисия, за разработване и изготвяне на проект на Регионална програма за заетост на област Разград през 2019 г. В точка 4 от дневния ред на заседанието ще бъде обсъдена и съгласувана обобщена информация за резултатите от 1-то за 2019 г. анкетно проучване на работодателите от област Разград за потребностите им от работна сила, внесена от работна група, сформирана със Заповед № ОКД-07-001/20.09.2019 г. на Областния управител на област Разград.

YouTube

Заседанието започва в 14,00 ч. в зала 712 на Областна администрация-Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе