Проведе се заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Заместник областният управител на област Разград Нурие Црънгалова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се проведе в Русе днес.

Заседанието бе свикано и открито от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Галин Григоров.

YouTube

На заседанието бяха представени и обсъдени Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), приет от Народното събрание на 18.10.2018 г., както и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.).

 Членовете на РСР бяха запознати с новите Методически насоки за разработване и прилагане Общинските планове за развитие, а също и с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 г.

Представена бе и информация от Областния информационен център в Русе за реализирани значими проекти на територията на областта, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.

В заседанието взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика – д-р Султанка Петрова, представители на министерства, областни управители и заместник областни управители на областите от Северен централен район, председателят на Държавна агенция „Безопасност по пътищата“ Малина Крумова, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе