Ученици от влязоха в съдебната зала за симулативен съдебен процес

През месеците март и април учениците от IV  „Б” клас на ОУ „Васил Левски”, гр. Разград, с класен ръководител г-жа Елка Иванова, работиха по проект  „Симулативен съдебен процес „Да оставим ли Пипи да живее сама?”. Проектът е част  от превантивните  дейности на МКБППМН – Разград за повишаване на правната култура на подрастващите и се осъществи със съдействието на Районен съд – Разград.  В рамките на проекта учениците бяха запознати с правата на детето според българското законодателство и каква грижа трябва да се полага за децата,  кога Законът за закрила на детето казва, че то е  „дете в риск”, каква закрила получава то, какво  се случва в съда, как съдията взема решение и какво означава „най-добър интерес на детето”. 

 Децата разпределиха ролите в бъдещата игра – съдии, социални работници, приемно семейство,  Пипи Дългото Чорапче и нейния баща Ефраим Дългия Чорап, адвокати на страните.  В процеса на разпределение на ролите на децата бе представена дейността на Дирекция „Социално подпомагане” и по-специално на отдел  „Закрила на детето”, изясни се и значението на заключението на вещите лица за вземане на решение от съда.

YouTube

Подготовката на съдиите започна със запознаване с процедурите в съдебно заседание и инструктиране за начина, по който трябва да бъде взето съдебното решение.

Съдебния процес бе проведен в съдебна зала на Районен съд  – Разград.  Социалните работници описаха ситуацията с Пипи и отстояваха, че тя трябва да бъде настанена в приемно семейство, за да има кой да се грижи за нея и  да ходи на училище.  Приемното семейство изрази готовност да поеме грижата за нея. Свидетелите добросъвестно разказваха това, което са видели и чули, психологът запозна съда с това, че Пипи е щастливо дете. Становище пред съда, че не е изоставил дъщеря си и че не безотговорен родител заяви  Капитан Дългия Чорап.  Изслушана бе Пипи,  която изрази мнението си, че може да живее сама,  защото е много силна, не се страхува от нищо, живее щастливо, има приятели и че не ѝ трябва да учи умножение – уморение, за да се справя в живота. Адвокатите полагаха големи усилия  да представят тезите на клиентите и впечатлиха залата с блестящите си пледоарии.

Постановяването на решението стана след  тайно съвещание. Съдебния състав прояви изключителна адекватност при преценка на ситуацията. Съдът взе решение Пипи Дългото чорапче да бъде настанена в семейството на своите приятели Томи и Аника и тримата да продължат да се грижат за коня и господин Нилсон, Пипи да ходи на училище, а през ваканциите тримата приятели да ходят остров Корекоредут, където бащата на Пипи е крал.

Съдебното решение се прие като справедливо и страните заявиха, че няма да го обжалват.

При последвалото обсъждане децата споделиха, че им е било интересно, забавно и полезно да разберат кой какво прави в съдебната зала и как съдът може да защити правата на децата и какво е „най-добър интерес на детето”. Те споделиха, че са коментирали тези въпроси със свои приятели и в семействата си.

По проекта с децата работиха съдия Нели Генчева и адв. Ивелина Игнатова – член на МКБППМН.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе