Завърши обиколката на ОИЦ – Разград в общините от Лудогорието

В периода от 28 май до 6 юни екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград, заедно с експертите от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) проведе цикъл от информационни срещи в общините от региона.

YouTube

Темата на срещите бе „Какво предлагат европрограмите през 2019 година?”, а участници ‒ представители на широката общественост: граждани, местни власти, институции, учебни заведения, читалища, библиотеки, неправителствени организации, фирми и земеделски производители.

Присъстващите се запознаха с общо 25 приложими за Лудогорието възможности за кандидатстване с проекти по отворени и предстоящи процедури за финансова помощ от оперативните програми и наличните финансови инструменти по тях,  Програмата за развитие на селските райони, хоризонталните програми на ЕС, както и с други източници на финансиране до края на годината.

Експертите от НССЗ консултираха производители и земеделски стопани в секторите  растениевъдство и животновъдство. Особено внимание обърнаха на предстоящия скоро прием на проектни предложения по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, в рамките на който одобрените кандидати могат да получат до 15 000 евро безвъмездни средства.

Желаещите да получат допълнителна информация за актуалните възможности по европрограмите, могат да посетят Областния информационен център (ОИЦ), на адрес: гр. Разград, бул. „България №34.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе