466 престъпления са станали в Разградско от началото на годината

От началото на 2019 г. в ОДМВР Разград са регистрирани 466 криминални престъпления спрямо 546 за периода на 2018 г., което е намаление с 14,56%.

– Престъпленията против личността са 45 и бележат намаление с 15,09% спрямо 2018 г. Разкрити са 17 от регистрираните за периода престъпления, или 37,78% разкриваемост. Извършено е едно умишлено убийство, което е разкрито.

YouTube

– Престъпления против собствеността – от началото на 2019 г. са регистрирани 165 престъпления. Разкриваемостта е 49,09%.

Грабежи –по статистически данни три са регистрираните грабежи от началото на 2019 г. Един от грабежите е извършен от три непълнолетни лица, а останалите два след изясняване на фактическата обстановка по случаите, предстои да бъдат квалифицирани по друг състав от НК.

Кражби – Регистрирани са 114 кражби през първите пет месеца на 2019 г.

Измами –увеличение по линия „Измами“ с близо 54% се отчита от началото на 2019 г. Регистрирани са 20 измами, срещу 13 за същия период на 2018 г. От тях 10 са „телефонните измами“. Разкритите измами са 4.

Престъпни посегателства спрямо МПС –от началото на 2019 г. са регистрирани 3 кражби на МПС.

Палежи – Регистрирани са 10 палежа през 2019 г. Разкрити са два от регистрираните палежи, както и един палеж извършен в предходен период.

Наркотици – Регистрираните престъпления за притежание и разпространение на наркотични вещества от началото на годината са 27.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе