Ученици от Механото създадоха детайли на 3D принтер

Заниманията по интереси към НПТГ „Шандор Петьофи“ в клуб „Компютърно 3D моделиране със SolidWorks“ с ръководител доц. Александър Иванов от Русенския университет „Ангел Кънчев“ приключиха за учебната 2018/2019 г.

Университетът предостави на гимназията инсталации за програмния продукт „SolidWorks“. През втория учебен срок учениците в групата работиха с приложния софтуер и на изявата показаха завидни знания и умения, усвоени в часовете. Учениците направиха чертеж на детайл по дадено задание. Детайлът беше изработен на 3D принтер.

YouTube

Докато се произвеждаше детайлът, доцентът представи на аудиторията презентация на тема „Технологии за бързо прототипиране“. Представителната изява на групата приключи с подаръци – за всеки ученик имаше по един детайл, създаден с 3D принтера.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе