Община Разград търси лични асистенти

Във връзка с изпълнението на Наредба №РД-07-7 от 28.07.2019 г. Община Разград стартира процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

YouTube

√ Заявление за кандидатстване (по образец);

√ Документ за самоличност (за справка);

√ Автобиография

√ Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

√ Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

√ Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива);

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

√ сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510,

√ документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Обяви“.

Начин на провеждане на подбора:

√ Първи етап: Допустимост по документи.

√ Втори етап: Провеждане на интервю.

Място и срок за подаване на документите:
Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа от 22.07.2019 г. до 20.08.2019 г. в стая 506 или 508 в административната сграда на Община Разград.

За допълнителна информация: тел. 084618 218, Кольо Колев – ст. Експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – мл. Експерт към Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе