Обявени свободни работни места в Разград към 29 юли 2019г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

1 юрисконсулт – висше образование, спец.”Право”

YouTube

1 инкасатор, плащания – средно икономическо обр., комп. грамотност

1 пекар,хлебни изделия – средно/основно образование

1 охранител – средно образование

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно техническо обр.

1 общ работник – основно образование

4 инженери, металурзи – висше образование, спец. „Машиностроене, металообработване ,металургия”

1 учител по география – висше педагогическо образование

1 учител спортна подготовка – висше педагогическо обр.

1 помощник директор, административна част – висше педагогическо обр.

1 продавач – консултант – средно образование

2 обслужващи магазин – средно образование

10 работници, дезинфектори – основно/средно образование/изисква се решение на ТЕЛК 

1 аргончик – средно образование/ изисква се решение на ТЕЛК 

1 строителен техник – средно/висше образование, спец.”Строителство и архитектура”, комп. умения

2 монтажници на хладилна и климатична техника – средно техническо образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

– За обучение 

1 продавач-консултант

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1 работник зареждане на рафтове – средно образование

2  технолози, технология на порцеланово и фаянсово производство – висше магистър изисква се               решение на ТЕЛК 

 3 работници товаро-разтоварна дейност

 2 миячи на превозни средства – без  образование

 *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

– За обучение по време на работа

    2 продавач–консултанти 

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 горски стражар – средно образование, правоспособност кат.”С”, за лице с трайни увреждания

7 машинни оператори – средно образование, за работа в гр. Русе 

1 електротехник – средно образование по специалността

2 птицевъди – средно образование

*За  всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе