Обявени свободни работни места в Разград към 5 август

Обявени свободни работни места в област Разград към 5 август  2019 г.

Бюро по труда – Разград /общините Разград, Лозница и Цар Калоян/

2 шофьори, тежкотоварен автомобил /международни превози /– средно образование ,владеене на турски и английски език

YouTube

1 програмист, уеб сайтове – висше образование, спец.”Информатика” ,”КСТ”

5 застраховаелни посредници – средно образование, комп. умения, граждански договор

1 пекар,хлебни изделия – средно/основно образование

1 охранител – средно образование

2 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно техническо обр.

1 общ работник – основно образование

1 учител по география – висше педагогическо образование

1 учител спортна подготовка – висше педагогическо обр.

1 помощник директор, административна част – висше педагогическо обр.

1 продавач – консултант – средно образование

5 работници, дезинфектори – основно/средно образование/изисква се решение на ТЕЛК

1 аргончик – средно образование/ изисква се решение на ТЕЛК

1 строителен техник – средно/висше образование, спец.”Строителство и архитектура”, комп. умения

2 монтажници на хладилна и климатична техника – средно техническо образование

Бюро по труда – Исперих /общините Исперих и Самуил/

1  бр. Работник-товаро разтоварна дейност – изисква се ТЕЛК решение

 1 работник зареждане на рафтове – средно образование

2  технолози, технология на порцеланово и фаянсово производство – висше магистър изисква се               решение на ТЕЛК

 3 работници товаро-разтоварна дейност

 2 миячи на превозни средства – без  образование

 *Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:

 – За обучение по време на работа

  2 продавач–консултанти

Бюро по труда – Кубрат /общините Кубрат и Завет/

1 пазач-портиер – среднообразование,залице с трайни увреждания

1 горски стражар – средно образование, правоспособност кат.”С”, за лице с трайни увреждания

5машинни оператори – средно образование, за работа в гр. Русе

1 електротехник – средно образование по специалността

2 птицевъди – средно образование

*За  всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе