Зам.-кметът Галина Георгиева проведе среща с читалищните дейци в Разград

Днес (9 август) зам.-кметът Галина Георгиева информира представителите на читалищата в общината за разпределянето на средствата в резултат на реализираната процедура за финансова подкрепа, с която Община Разград подпомага читалищната дейност. В срещата участва Даниела Неделчева-ст.експерт РЕКИЦЧиталища, представители на  РЕКИЦ и на читалищата на територията на общината.

Зам.-кметът Галина Георгиева обясни, че средствата за укрепване и развитие на читалищната дейност в община Разград са от собствени общински приходи и през тази година са завишени на 10 000 лв. от 5 000 през 2018 г., когато беше и реализирането на първото подобно подпомагане. Сумата е разпределена между читалищата на проектен принцип, чрез депозиране на проектни предложения, в съответствие със специално разработените за целта Правила за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност през 2019 г., приети със заповед на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.  Всички читалища от общината имаха  възможност да кандидатстват за закупуване и ремонт на музикални инструменти, озвучителна и осветителна техника, компютърна техника и периферни устройства, носии или елементи за носии,  сценично облекло и реквизит, както и за подпомагане организирането на чествания на годишнини,  празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

YouTube

През тази година определената експертна комисия е разгледала подадените  22 проектни предложения, като всички са получили одобрение. Десет от тях са били за закупуване на озвучителна и осветителна техника,  три за закупуване на компютърна техника и периферни устройства, шест за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит и три за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

В резултат на предложенията със заповед от август 2019 година са определени проектите и размерът на финансовата подкрепа от Община Разград, която е и единствената възможност за дофинансиране на читалищата, с която могат да се обезпечат тези дейности. Разпределението е: Проект „Оборудване на театрална зала на НЧ „Развитие 1869“ със сценично осветление“ на НЧ „Развитие 1869“ гр. Разград в размер на 730.00 лв; Проект „Свобода на информация“ на НЧ „Пробуда 1947“ с. Стражец в размер на  430.00 лв.; Проект „Светлина за традициите“ на НЧ „Отец Паисий 1922“ с. Черковна в размер на 250.00 лв; Проект „Минало,пресъздадено в бъдещето“ на НЧ „Извор-1936“ с.Липник в размер на 450 лв.; Проект „Закупуване и ремонт на озвучителна техника“ на НЧ „Просвета  1919 г. “ с. Пороище в размер на 505.00 лв. ; Проект „Премиерен самостоятелен концерт – спектакъл на Танцов клуб „Абритус“ при НЧ „Бузлуджа 2010“ гр. Разград, посветен на 1 ноември – Деня на българските будители“ на НЧ „Бузлуджа 2010“ гр. Разград в размер на                                                 500.00 лв.;Проект „Младите в света на традициите“ на НЧ „Прозрение 1927“с. Киченица в размер на 300.00 лв.; Проект „Да съхраним традициите и обичаите в с. Благоево“ на НЧ   „Просвета – 1871“ с. Благоево в размер на 400.00 лв.; Проект „Обновяване на сценичния гардероб на НЧ „Просвета – 1895 г.“ с. Топчии чрез закупуване на ризи за нуждите на Група за изворен капански фолклор към читалището“ на НЧ „Просвета – 1895 г.“ с. Топчии в размер на 600.00 лв.;Проект „Осъвременяване на озвучителната техника на НЧ „Напредък 1901“ гр. Разград чрез закупуване на допълнителни устройства за нуждите на фолклорните формации на читалището“ на НЧ „Напредък 1901“  гр. Разград в размер на 730.00 лв.; Проект „Закупуване и ремонт на озвучителна техника“ на НЧ „Просвещение – 1911“ с. Дянково в размер на 300.00 лв.; Проект „Сцената на читалището в звук и светлина“ на НЧ „Напредък – 1895“ с. Дряновец в размер на 550.00 лв.; Проект „С музика на светло е по – добре!“ на НЧ „Пробуда 1919“ с. Раковски в размер на 550.00 лв.; Проект „Силата е в озвучаване на дейността“ на НЧ „Слънчев лъч 1902“ с. Островче в размер на 500.00 лв.; Проект „Подпомагане организирането на чествания, годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.“ на НЧ „Просвета – 1884“ с. Балкански в размер на 250.00 лв.;Проект „Обогатяване на сценичния гардероб на НЧ „Съгласие 1891“ чрез закупуване на костюми за Танцова група „Капанки“ на НЧ „Съгласие 1891″ с. Осенец в размер на 600.00 лв; Проект „Да продължим народните традиции!“  на НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово в размер на 600.00 лв.; Проект „Гласът на Делиормана“ на НЧ „Делиорман 2014г.“ – гр. Разград в размер на 475.00 лв.; Проект „Закупуване на мултифункционално лазерно цветно устройство“ на НЧ  „Светлина 1928“ с. Мортагоново в размер на 250.00 лв.; Проект „Обновяване на материално – техническата база на НЧ „Съзнание – Недоклан 1927“ с. Недоклан чрез закупуване на компютър за нуждите на читалището“ на НЧ „Съзнание – Недоклан 1927“ с. Недоклан в размер на 380.00 лв.; Проект „Носията е фактор за визията на участниците“ на НЧ „Съзнание 1963“ с. Просторно в размер на 250.00 лв.; Проект „Съхраняване и популяризиране на любителското творчество и обезпечаване дейността на Фолклорна певческа група към НЧ „Нов живот – 1909 г. с. Ушинци чрез закупуване на фолклорни костюми“ на НЧ „Нов живот – 1909 г.“ с. Ушинци  в размер на 400.00 лв..

В края на срещата Даниела Неделчева коментира, че процедурата осигурява равен достъп на читалищата от община Разград до средствата, предвидени от местни приходи в общинския бюджет и се оказва изключително добра практика, както за мотивиране на читалищата за активност в търсенето на допълнително финансиране, разработване и кандидатстване с проектни предложения, така и за разширяване и разнообразяване на читалищната дейност, модернизиране и организационно укрепване. Тя благодари на кмета д-р Валентин Василев и заместника му Галина Георгиева за това, че са повярвали в идеята, подкрепили са я и вече за втора година се подпомага читалищната дейност с общински средства.

Неделчева сподели, че този модел на дофинансиранесе прилага от много малко общини в страната и вече има проявен интерес от други общини относно механизма на провеждане на процедурата и ефекта от прилагането й.

Удовлетворение изказаха и читалищните дейци, които споделиха, че разчитат на тези средства и те им дават стимул да разработват проекти и да кандидатстват с тях, както и възможност да  разширяват дейността си и да модернизират читалищата, да се чувстват по – спокойни и уверени.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе