Доброволците на БМЧК в област Разград отчетоха дейността си за изминалата година

Координаторът на клуба Джемал Али представи разностранната и богата на събития дейност на младежите, посветена на 100-годишнината на младежката организация.…