Заветска фирма разширява селскостопанската си дейност с европроект

Снимка: Областен информационен център - Разград

ССОЗ – Клас ООД гр. Завет подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на силозно стопанство за съхранение на фуражи за нуждите на животновъдно стопанство”. Това става ясно от информация на ОИЦ-Разград.

Той е подкрепен в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 965 417.91 лева, от които 482 708.95 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на предприятието.

Фирмата отглежда крави за мляко и угоени мъжки говеда за продан. Към настоящия момент кравефермата има общо 172 говеда, от които 97 са млечни крави, порода българско черношарено.

Като допълнителна дейност бенефициентът стопанисва и обработва над 20 хил. декара земя в землищата на общините Завет и Исперих. Те са засети с пшеница, ечемик, овес, слънчоглед, люцерна, рапица и царевица.

Целта на инвестицията е пряко свързана с производствената дейност и представлява изграждане на силозно стопанство за животновъдния обект.

Проектните дейности включват строителство и оборудване на силозно стопанство, състоящо се от два броя силози – един за царевица и един за пшеница. С тяхна помощ ще се подобри съхранението на използвания за храненето на животните фураж и ще повиши биосигурността на цялото стопанство.

Очаква се проектните дейности да приключат през октомври 2023 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе