Доброволците на БМЧК в област Разград отчетоха дейността си за изминалата година

Координаторът на клуба Джемал Али представи разностранната и богата на събития дейност на младежите, посветена на 100-годишнината на младежката организация.

След приемане на отчета, младите доброволци избраха делегати и подгласници за предстоящото събрание на областната младежка червенокръстка организация. Впоследствие младежите приеха и Плана за дейността за 2022г.

YouTube

Гости на събранието бяха д-р Кехайова, директор на ОС на БЧК, и Наталия Балтаджиева – специалист в ОС на БЧК Разград. Председателстващ събранието бе Фатима Аля, а протоколчик – Соня Начева.

Д-р Кехайова благодари за успешната дейност на 20-те доброволци от Разград за активното и забележимо включване на БМЧК в значими хуманитарни акции в полза на уязвими хора от областта .

Доброволците към БМЧК в Профилирана гимназия „Васил Левски“, град Исперих също отчетоха дейността си за 2021 година. Д-р Кехайова изрази удовлетворение от успешната дейност на доброволците от Исперих. Дияна Петрова увери младите хора, че винаги ще бъдат подкрепяни в хуманитарните си инициативи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе