БМЧК-Исперих проведе традиционната си кампания по случай Световния ден за борба със СПИН

БМЧК-Исперих проведе традиционната си информационна кампания посветена на Световния ден за борба със СПИН. Клуб „Добротворци“ към ПГ „Васил Левски“…

Доброволците на БМЧК в област Разград отчетоха дейността си за изминалата година

Координаторът на клуба Джемал Али представи разностранната и богата на събития дейност на младежите, посветена на 100-годишнината на младежката организация.…