Доброволците на БМЧК в област Разград отчетоха дейността си за изминалата година

Координаторът на клуба Джемал Али представи разностранната и богата на събития дейност на младежите, посветена на 100-годишнината на младежката организация.…

Доброволци на БМЧК в ПГ „В. Левски“-Исперих отбелязаха Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН

На 16 май доброволците към БМЧК в Профилирана гимназия „Васил Левски“-Исперих отбелязаха Международния ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.…

Младежи от клуб „Добротворци“ в Исперих даряват средствата от Великденската кампания на БМЧК за хора в тежко социално положение

Доброволците от клуб „Добротворци“ към БМЧК в Профилирана гимназия „Васил Левски“, град Исперих, с ръководител Сема Алиева, завършиха традиционната за…

БМЧК-Разград с кампания по случай 14 февруари – време за смислени решения за младите хора

Български младежки Червен кръст – област Разград проведе информационна кампания за предпазване от ХИВ/СПИН сред връстниците си в областта под…