МОН плаща въвеждането на електронни дневници в училищата

МОН ще финансира всички училища в страната, които желаят да ползват електронни дневници презновата учебна година. За специализирания софтуерМинистерството на образованието и науката (МОН) е заложило близо 2 милиона лева по националнапрограмаИнформационни и комуникационнитехнологии. Училищата могат да изберат свободнодоставчик на услугата и да заявят закупуването наелектронен дневник до 3 септември 2019 г., катосредствата, които ще получат, ще бъдатдиференцирани спрямо броя на учениците им.

Електронните дневници следва да бъдат достъпнипрез стандартните браузъри и да функциониратпрез мобилни устройства. Те трябва да имат модулза родители с безплатно известяване в реално времепри постъпване на нова информацияоценки, отсъствия, съобщения от учители и др. Софтуерътще дава възможност за въвеждане и извеждане наобобщена информация за работата в клас научениците, постиженията им по даден предмет, активността и инициативността им, отношениятасъс съученици им и др. Тази информация ще могатда достъпват и заинтересовани учители, педагогически съветници или психолози, коитоработят с някои от децата.

YouTube

По националната програма са предвидени средстваза абонамент за доставка на интернет услуги завсички училища в страната, както и за оборудванена училищата и детските градини с хардуер и мултимедия за фронтално обучение. Кандидатстването за тях, както и заявяването насредствата за електронни дневници ще става презонлайн платформата на националните програми: https://np.mon.bg/.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе