ОИЦ-Разград представи възможности за финансиране на културното предприемачество и изкуствата

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе среща с представители на общинскатаадминистрация, Театрално-музикален център – Разград,Регионалния исторически музей Абритус, Регионалнатабиблиотека Проф. Боян Пенев, Професионален Капански ансамбъл, Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара, Регионалния експертно-консултантски и информационен център и читалища в града.

YouTube

Експертът в ОИЦ Бехидже Ахмедова представи условията за кандидатстване по първата покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, която сефинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП).

Със средствата по тази покана ще бъдат подкрепени проекти, които създават различни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и други инициативи, които съживяват периферните пространства и се превръщат в притегателна точка за нови публики.

Кандидати могат да бъдат публични и неправителствени организации, музеи, библиотеки, галерии и читалища. Партньорство между организации е допустимо, но не е задължително. Партньорите могат да бъдат български или от държавите донори – Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

Общият бюджет на поканата възлиза на 1 582 353 евро. Стойността на индивидуалните проекти може да бъде между 50 000 и 200 000 евро. За публични организации размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 100%, а за неправителствените организации – до 90%, като тойможе да бъде намален до 5 %, ако организацията докаже непаричен принос – участие със зали, доброволци и др.

Минималният период за изпълнение на проектите е 6 месеца, а максималния 24 месеца.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в електронната информационна система за управление и наблюдение на евросредствата в България ИСУН 2020, е до 23:59 часа, на 3 декември 2019 г.

Програмен оператор на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество през периода 2014-2021 г. е Министерството на културата на Република България, а програмен партньор от страните донори е Съвета по изкуствата – Норвегия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе