ОИЦ-Разград представи възможности за финансиране на културното предприемачество и изкуствата

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе среща с представители на общинскатаадминистрация, Театрално-музикален център – Разград,Регионалния исторически музей…