Представител на Областна администрация-Разград презентира Северен централен район на семинар за политически диалог

Светлин Симеонов – главен експерт  в Областна администрация-Разград и секретар на Областния съвет за развитие на област Разград – представи Северен централен район за планиране по време на семинар за политически диалог на тема: „Децентрализация и регионализация в България: Уроци от международния опит и препоръки за България“, проведен на 26 септември 2019 в хотел „Интер Континентал“ – София.

Събитието е организирано от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ в рамките на съвместен проект с Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България”.

YouTube

Целта на семинара за политически диалог беше да се представи международния опит в областта на многостепенното управление и децентрализацията и да се обсъдят възможните варианти за осъществяването на този процес в България.

Форумът беше открит от Деница Николова – заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството. Участие взеха експерти и политически анализатори от ОИСР, председатели на Регионални съвети за развитие, областни управители и експерти от областни администрации, представители на Националното сдружение на общините в Република България, на Националния център за териториално развитие, на граждански и бизнес организации и на научната общност, както и експерти по регионализация от Полша, Великобритания и Португалия.

В 15-минутна презентация Светлин Симеонов представи общите характеристики и социално-икономически профил на Северен централен район, както и идеи за ускоряване развитието на района, отчитайки специфичните териториални характеристики, местен потенциал и традиции.

На 25 септември 2019 г. Светлин Симеонов взе участие и в работна среща на представители на Регионалните съвети за развитие с експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за обсъждане на идеи за децентрализация и балансирано развитие на регионите.

Участието в събитията е във връзка с настоящото председателство на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе