Представител на Областна администрация-Разград презентира Северен централен район на семинар за политически диалог

Светлин Симеонов – главен експерт  в Областна администрация-Разград и секретар на Областния съвет за развитие на област Разград – представи…