Над 100 са изпълнените проекти в Лудогорието от началото на програмния период

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на третото тримесечие на 2019-та година, в Разградска област по оперативните програми (ОП) са сключени 153 договора за безвъзмездна финансова помощ, на стойност 80 960 081 лева. Реално изплатените средства са 40 042 702 лева, или почти 50% от договорираните.

Две трети от проектите (или 101 на брой) са приключили, а 52 са в процес на изпълнение. Разпределението на проектите по програми и изплатените средства по тях е следното:

YouTube

  • ОП „Развитие на човешките ресурси” – 23 приключени, 20 в изпълнение, реално изплатените средства са 65%;
  • ОП „Храни” – 6 приключени, 7 в изпълнение, изплатените средства са 88%;
  • ОП „Иновации и конкурентоспособност” – 11 приключени, 11 в изпълнение, изплатените средства са 40%;
  • ОП „Региони в растеж” – 1 приключен, 8 в изпълнение, изплатените средства са 62%;
  • ОП „Околна среда” – 1 проект, в изпълнение, изплатените средства са 1%.
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” – 59 приключени, 4 в изпълнение, изплатените средства са 65%;
  • ОП „Добро управление” – 1 приключен, 1 в изпълнение, изплатените средства са 44%.

За същия период Програмата за развитие на селските райони финансира 114 договора в Лудогорието, с общ размер на безвъзмездната помощ 45 585 361 лева.

Сумарно в Разградска област по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, са одобрени 267 европроекта, с обща стойност на инвестициите 126 545 441 лева.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе