Сектор „БДС“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

Снимка: Данче Бозаджиева

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ на 27.10.2019г.

Служителите от сектора ще работят на 27.10.2019г. от 08.30ч. до 19.30ч.

YouTube

В седмицата преди 27.10.2019г., когато ще се проведат ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта/ зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25.10.2019г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

    • Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград или съответното Районно Управление на МВР за дните от 22.10.2019г. до 26.10.2019 г. от 08.30ч. до 17.00ч. и на 27.10.2019г. от 08.30ч. до 19.00ч.
    • Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас на ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
    • В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ или ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове /03.11.2019г./ ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27.10.2019Г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе