Значим научен форум в Разград в Деня на Народните будители

Снимка: Данче Бозаджиева

На 01 и 02 ноември 2019 г. в хотел Лес, Филиал – Разград на Русенския университет ще бъде домакин на традиционната научна конференция с международно участие под наслов „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето II”.

Този ежегоден научен форум е под патронажа на кмета на Община Разград и се организира съвместно със Съюза на учените в България – клон Разград, Регионален академичен център на БАН Разград, ЕИЦ – Европа Директно – Велико Търново, Ротари клуб – Разград, Дом на науката и техниката – Разград.

YouTube

Тематичните направления на форума са в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. Ще бъдат представени 3 пленарни и 55 секционни доклада с актуална научна и производствена тематика от водещи специалисти от страната и чужбина. Авторите на най-добрите доклади по секции ще бъдат отличени с Грамота и Кристален Приз на Ректора на Русенския университет.
Участници в конференцията са професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Варна, Ямбол, Стара Загора. В работата на конференцията ще вземат участие и учени от чужбина – Украйна, Македония, Румъния, Молдова, Хърватска, Русия. С голяма част от тях преподавателите от Филиал – Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията ще се включат и представители на фирмите от региона, работещи в областта на тематичните направления на научния форум.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе