Община Разград набира лични асистенти, които ще предоставят услугата лична помощ

снимка: Papalin4o Photography

Във връзка с изпълнението на Наредба №РД-07-7 от 28.07.2019 г. Община Разград набира лични асистенти, които ще предоставят услугата лична помощ.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

YouTube

  • заявление за кандидатстване (по образец);
  • документ за самоличност (за справка);
  • автобиография;
  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  • копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;
  • копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива).

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

  • сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510;
  • документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Дейности и услуги“, под рубрика „Социални дейности“.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа в стая 506 или 510 в административната сграда на Община Разград.

За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Кольо Колев – ст. Експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – ст. специалист към Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе