Секретарят на Областния съвет за превенция на домашното насилие Светлин Симеонов посети Варна за обмен на опит в сферата на домашното насилие

Главен експерт в Областна администрация Разград и секретар на Областния съвет за превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград Светлин Симеонов взе участие в работно посещение в град Варна за обмен на опит в сферата на домашното насилие.

Визитата, която се проведе на 12 и 13 ноември, беше организирана от сдружение „Младежки форум 2001“, гр. Разград в рамките на проект „Искам някой да ме чуе“ – подкрепа за жертвите на домашно насилие“ в изпълнение на включената в Плана за работа на ОСПДН мярка с такава насока.
Групата от област Разград включваше представители на редица институции и организации, членуващи в ОСПДН – д-р Георги Милков – председател на Управителния съвет на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и заместник-председател на ОСПДН, старши комисар Ивайло Йовчев – директор на Областна дирекция на МВР – Разград, Веселин Якимов – заместник-окръжен прокурор на Разград, Валентин Цанев – прокурор в Районна прокуратура Исперих, Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието – Разград, Глория Костова – началник на отдел „Закрила на детето“ – Разград, Силвия Иванова – старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, служителите на МВР – полицейски инспектор Стоян Станев, полицейски инспектор Пламен Великов, полицейски инспектор Николай Радев, Тони Антимов – младши експерт КО ППД, както и представители на сдружение „Младежки форум 2001“.

YouTube

Първата работна среща по време на работното посещение беше проведена на 13 ноември в Районен съд (РС) Варна. Домакини на срещата бяха председателя на РС Варна съдия Ерна Якова-Павлова, съдия Магдалена Давидова-Янева – заместник-председател на РС Варна и Деляна Янкова – съдебен администратор.

В срещата за обмен на опит взеха участие съдии от РС Варна, прокурори от Районната прокуратура в град Варна и служители на Областната дирекция на МВР – Варна.

Срещата беше открита от съдия Якова, която сподели, че събитието се случва благодарение на десетгодишното сътрудничество между Районен съд Варна и Сдружение „Център на съзидателно правосъдие“, започнало с осъщественото гражданско наблюдение на функционирането на съда от страна на неправителствената организация.

Д-р Георги Милков предложи за обсъждане редица проблеми и добри практики при прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Дискусията включи всички аспекти на домашното насилие – не само случаите, когато жертви на домашно насилие са жени, но и случаите, когато жертви са деца или възрастни хора.

Поставен беше проблемът с отклоняването на провинилите се от постановеното им участие в програми за поправяне на насилници, например при напускане на населеното място, в което участват в програмата или при емигрирането им в чужбина. Отчетена беше нуждата от по-строги мерки за редовно посещение и завършване на цялата програма за поправяне. Направено беше предложение за проучване на възможностите за изпълнение на съдебно решение по ЗЗДН в рамките на всички страни в Европейския съюз по линия на международното правно сътрудничество.

Разискван беше проблемът с трудностите при откриването на насилник, след отстраняването му от жилището, в което е живял. Представени бяха случаи на сътрудничество между полицейски управления за решаване на такива казуси.

По време на дискусията беше установен проблем с липсата в страната ни на регистър на програмите за работа с жертви на домашно насилие и с насилници и на организациите, които ги предлагат.

Работната визита продължи със среща за обмен на опит в Областна дирекция на МВР в град Варна.
Домакини на срещата бяха старши комисар Даниел Пашов – директор на ОД на МВР в град Варна, комисар Илиян Илиев – началник отдел „Охранителна полиция“ и инспектор Ирена Петричева.

Участие в събитието взе работната група от област Разград и редица инспектори от сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ и представители на районните управления при ОД на МВР – Варна, които имат пряко отношение по прилагането на ЗЗДН.

Служителите на отговорните институции по прилагане на ЗЗДН в област Варна оцениха високо създадения за първи път в област Разград иновативен модел на междуинституционално сътрудничество в сферата на превенцията и защитата от домашно насилие, какъвто е функциониращия от 2016 г. ОСПДН, и изразиха готовност да приложат и в добрата практика в област Варна.

Представителите на отговорните институции по прилагане на ЗЗДН в област Варна проявиха голям интерес и към друга иновативна практика, създадена и апробирана успешно в област Разград от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Програмата за превенция на домашното насилие в училищата.

Представители на Областната дирекция на МВР в град Варна също представиха полезни добри практики на междуинституционално сътрудничество при прилагане на ЗЗДН като например изпращането на факсове от съда до съответното полицейско управление при издаване на заповед за незабавна защита, информиране на директорите на учебни заведения за случаи на домашно насилие в семейства на деца, които посещават техните училища или детски градини.

Полицейските служители от Варна разясниха и как реагират при домашно насилие, изразяващо се в телефонен тормоз.

Присъстващите на срещата се обединиха около мнението, че е нужна повече работа по превенция на домашното насилие и възпитаването на децата и младите хора по неговото разпознаване и нетърпимост към случването му, защото по-голяма част от работата на институциите е постфактум, когато вече насилието се е случило.

Работното посещение беше оценено като особено полезно от всички участници в него. Установените контакти ще позволят обмен на идеи и подобряването на сътрудничеството между отговорните институции и организации при прилагането на ЗЗДН в област Разград и област Варна.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе