Внедряване на съвременни технологии в професионалното образование

Дружество „РОБЕЛ  Съвременни  образователни  технологии“ ЕООД съвместно с  Професионална гимназия по производствени технологии – Лом, Професионална гимназия по мехатроника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – Шумен, Професионална гимназия по мехатроника „Юрий Гагарин“ – Русе и Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ – София  отправи покана към ПГТС“Христо Смирненски“ – Разград  за поредица  от събития за разкриване на възможностите, които тяхното лабораторно оборудване, стендове и технологии предлагат за подпомагане на подготовката на интелигентни кадри за българската високо технологична промишленост.

YouTube

Тези събития се проведоха на живо, по канала на дружеството в YouTube, като преследваха няколко важни цели:

  1. Демонстриране на актуалността на технологиите за автоматизация на обучението в различни области на професионалното образование, като:
  • автомобилната диагностика
  • роботиката
  • мехатрониката.
  1. Представяне на обхвата на технологията за автоматизация на лабораторните занятия, която се разработва и внедрява в нашата страна от дружеството „РОБЕЛ Съвременни образователни  технологии“ ЕООД чрез предлаганите на пазара тренажори и стендове.

           Учениците от ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград от 11 и 12 класове имаха възможност да гледат следните открити уроци и демонстрации от създадените лаборатории :

  • На 13.11.2019г. Професионална гимназия по производствени технологии – Лом представи открит урок: „Учебна практика по АТТ. Комплексно упражнение в учебен автосервиз. Горивна уредба по бензинов двигател с многоточково впръскване на гориво. Решаване на казуси за диагностика“.
  • На 19.11.2019г. Професионална гимназия по мехатроника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – Шумен представи демонстрация на занятия на ученици с 3D компютърен тренажор за обучение на водачи на МПС. Упражнения за управление на превозното средство. Практика по участие в движението.Система за оценяване на ученика.
  • На 20.11.2019г. Професионална гимназия по мехатроника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – Шумен представи демонстрация на най-новата система за симулация на автомобил, с ОВD по CAN bus.
  • На 11.2019г. Професионална гимназия по мехатроника „Юрий Гагарин“ – Русе извърши демонстрация Класически тренажор за електрониката в автомобила. Свързване на електронни схеми. Симулация на неизправности, измерване на електрически вериги, анализ и отстраняване на неизправностите.

 В дните до 05.12.2019г. учениците от ПГТС – Разград  ще изгледат две демонстрации  и един открит урок, представени  от Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ – София.

Ръководството и учениците на образователната институция изказват благодарност на четирите професионални гимназии за представеното учебно съдържание  чрез интерактивни методи и чрез технология за следене на напредъка, която повишава качеството на обучението. Считаме, че обмяната  на практики между професионалните гимназии в страната помага на съвременния учител да замени рутинната и непроизводителна работа с творческо управление на учебното съдържание и на ученикът да получи възможност свободно да усвои знанията и уменията в съответствие със своите възможности.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе