Внедряване на съвременни технологии в професионалното образование

Дружество „РОБЕЛ  Съвременни  образователни  технологии“ ЕООД съвместно с  Професионална гимназия по производствени технологии – Лом, Професионална гимназия по мехатроника, електроника,…