Проверяват качеството на горивата

Инспектори от Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ (ГД ККТГ) и Главна дирекция „Метрологичен надзор“ (ГД МН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), участваха на 04.12.2019г. в област Благоевград в съвместна проверка със служители на НАП, МВР и Агенция Митници.

Проверявани бяха търговски обекти в област Благоевград, селектирани от Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ).

YouTube

При проверките на бензиностанциите бяха взети проби от продаваните течни горива. Пробите са предадени за изпитване в акредитираната лаборатория на ГД ККТГ при ДАМТН. На база на получените резултати ще се изготви експертиза за установяване на съответствие с изискванията за качество и процентно съдържание на биокомпонент в течните горива.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе